คำศัพท์สภาพอากาศและฤดูกาล(Weather&Season)

เรามาลองศึกษากันดีกว่า สำหรับคำศัพท์และการพูดถึงสภาพอากาศและฤดูกาล ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

คำถามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ

What’s the weather today?
วอทซ เธอะ เวธเธอร์ ทะเดย์
อากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
How is the weather today?
ฮาว อิซ เธอะ เวธเธอร์ ทะเดย์
อากาศวันนี้เป็นอย่างไร
How is the weather there?
ฮาว อิซ เธอะ เวธเธอร์ แธร์
อากาศที่นั่นเป็นอย่างไร
คำตอบเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ

It’s hot and humid.
อิทซ ฮอท แอนด ฮิวมิด
ร้อนและชื้น
It’s raining all day.
อิทซ เรนิง ออล เด
ฝนตกทั้งวันเลย
Nice, It’s very clear.
ไนส, อิทซ เวริ เคลียร์
อากาศดีฟ้าโปร่งใส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *